و قل اعملوا فسیری الله عملکم

1 الفاتحة Al-Faatiha. این وصف برای ائمه (ع) در آیات دیگر قرآن هم ذکر شده است: و این چنین شما را امت وسط قرار دادیم، تا شما بر مردم شاهد باشید و پیامبر (ص) بر شما

2023-01-30
    سورة ص عبدالرحمن السديس mp3
  1. 6 الأنعام Al-Anaam
  2. به این نکته اشاره دارد