������ �������� ��

.

2023-03-28
    چوں مہ در عرض و سماں