و قولوا قولا سدیدا

Feb 01, 2018 · و قولوا قولاً سديداً : موافقاً للحق مجانباً للباطل , بلا تمييع و لا تنطع. امام موسی صدر تصریح کرد: پیام عید قربان با روش کسانی که آن را جشن می‌‏گیرند و گرامی می‌‏دارند، متفاوت است

2023-02-07
    اوجد قيمة س الصف السادس
  1. من میخواهم عرض بکنم به جوانان
  2. انتقال وبلاگ به وب سایت عطر قرآن
  3. وقال ابن عباس : أي صوابا
  4. آیه 70 - سوره احزاب